برخی مشتریان مبل امیری

بـرخي از مشتريـان شركت مبـل اميـري :

 

» دانشگـاه علوم پزشکی مازندران

» هتـل بـادله ساری

» فرودگـاه ساری

» بانـک ملی ایران

» بانـک ملت

» بانک سینـا

» بانـک کشاورزی

» بانـک ایـران زمین

» بانـک انصــار

» موسسه مولی الموحدین

» میـراث فرهنگی کشور

» کمیته امداد امام

» بانک رفاه

   و..

 

 

 

 

»» مبـل اميـري توليد كننده انواع بهتـرین مبلمان و راحتي، ميز ادراي، كابينت  آشپزخانه و كليه مصنوعات چوبي در استـان مازندران – ساري.

» فروشگاه و نمايشگاه شركت مبل اميري آماده عقد قرار داد با کلیه نهادهای دولتی و خصوصی .

مبل امیری ساری

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin